Učenci 6. A razreda smo sodelovali na fotografskem natečaju »Lepši  je svet brez cigaret«, ki ga je razpisal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Natečaja smo se udeležili z namenom, da spodbudimo nekajenje med mladimi. Učenec Savo Roškar je osvojil 1. mesto, An Julijan Fujs pa 3. mesto. Ponosno smo se z nagrajencema udeležili zaključne prireditve v petek, 31. maja 2019, v prostorih NIJZ Murska Sobota, kjer sta nagrajenca prevzela priznanje in nagrade.