Zavod za šport RS Planica je v letih od 2010 do 2014 izpeljeval obsežnejši projekt Zdrav življenjski slog, ki je denarno podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada (85 %) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (15 % ). Zdrav življenjski slog je trenutno največji intervencijski program na področju športa v Sloveniji, vendar je v šolskem letu 2015/2016 podaljšan samo za 3 mesece ( do konec meseca novembra).

ZZS4Strokovno vodena športna aktivnost se odvija vsakodnevno po pouku, 2 šolski uri na teden za vsako skupino (na šolo se formira največ deset skupin), v času sobot in počitnic, tako da ta nudi zainteresiranemu otroku visoko kontinuiteto telesne aktivnosti skozi celo leto in ga na nevsiljiv način popelje v pisan svet športa.

 

ZZS2

Projekt je in bistveno pospešuje sodelovanje med šolami in društvi, posledica sodelovanja pa je zelo povečana športna dejavnost, ki bistveno presega enourno vsakodnevno vadbo (športna vzgoja v šoli, interesni športni programi v šoli, vadba v društvih, pri zasebnikih in pa doma).


ZZS3V šolskem letu 2014/2015 smo nadaljevali z izvajanjem projekta »Zdrav življenjski slog«, katerega financirajo Evropski socialni skladi. V začetku septembra smo zbirali prijave in razdelili učence v skupine, zatem smo pričeli z vadbo. Tukaj moram posebej omeniti zelo dobro sodelovanje med šolsko upravo in učitelji, saj ni bilo tako enostavno zamenjati že obstoječega urnika in prilagoditi ur ZŽS interesnim in podobnim dejavnostim. Dejavnost izvajamo tudi na podružnični šoli v Krogu.

ZZS1Vadba bo med šolskim letom potekala na zunanjih šolskih igriščih in pa v veliki in mali šolski telovadnici. Poudariti moram, da sama vadba večino časa temelji na igri in športnih, katerih ni prisotnih na urah športa,  saj sem se izogibal monotonih ponavljanj različnih športnih gibanj. Menim, da so učenci tako vrsto »športne vzgoje« zelo dobro sprejeli. Preko celega šolskega leta se bodo učenci preizkusili v 20 – tih različnih športnih panogah.

Hofman Denis, prof. športa

 

 

ZZSLogos