Spoštovani učenci in starši.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Pouk na daljavo zagotovo zahteva drugačne načine komuniciranja, zahteva razvoj novih komunikacijskih veščin in upoštevanje novih pravil komuniciranja. Pri izboru vsebin in nalog spoštujmo načelo »manj je več«, saj mora biti kvaliteta pred kvantiteto.

Pri delu nam bodo v pomoč:

1. Protokol izvedbe izobraževanja na daljavo in dela od doma na OŠ II Murska Sobota, kjer je določen način in potek dela. Pozorno ga preberite, saj nam je osnova za delo na daljavo.

2. Spletne učilnice, kjer bo potekal pouk na daljavo. V sklopu teh se bodo izvajale tudi videokonference. Namen ur z videokonferenco je vzpostavitev dvosmerne komunikacije učitelj/učenec.

3. Mrežni plani, v katerih bo vidna tedenska razporeditev šolskega dela in hkrati urnik ur z videokonferenco. Vsak petek po 15.00 bodo mrežni plani objavljeni v razrednih spletnih učilnicah. Skrbno jih preglejte in si razporedite delo čez teden tako, da boste zmogli.  Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni)  se izvajajo v spletnih učilnicah, niso pa zavedeni v mrežnem planu.

Na šoli bomo teden pričeli s tednom 1 oz. lihim tednom (L). Izjemoma bodo na predmetni stopnji v ponedeljek, 9. 11. 2020 ob 8.15, v razrednih spletnih učilnicah izvedene razredne ure preko videokonferenc.

Če se vam pojavijo vprašanja ali potrebujete našo pomoč, se preko e-pošte obrnite na učitelje (seznam kontaktov), vodstvo šole,  za tehnične nasvete pri spletnih učilnicah pa se obrnite na učitelja Mateja Temlina (matej.temlin@os2ms.si).

Želimo vam veliko zdravja, obilo optimizma ter srčnosti pri izobraževanju na daljavo. Vemo, da bomo tudi tokrat zmogli.